Městys Drásov – virtuální prohlídka

Vytvořili jsme celkem 8ks virtuálních prohlídek pro Městys Drásov.

Popis: Městys Drásov spadá do rámce půvabného regionu Tišnovska. Katastr vsi ve starém sídelním území vykazuje výrazné stopy osídlení po celý pravěk počínaje starší dobou kamennou, rozsáhlá sídliště s žárovými pohřebišti mladší a pozdní doby bronzové a doby římské se nacházela v tratích sev. a sv. od dnešní osady. Obyvatelům se přezdívalo “murdyjáci” (patrně od citoslovce mordyje), prý pro furiantství a smysl pro pořádek.

Kompletní realizované prohlídky pro Městys Drásov s interaktivní mapou: ZDE

Ukázka 1ks virtuální prohlídky:

Leave a Reply