Obec Babice nad Svitavou – virtuální prohlídka

Vytvořili jsme celkem 4ks virtuálních prohlídek pro obec Babice nad Svitavou.

Popis: Katastr vsi ve starém sídelním území vykazuje výrazné stopy osídlení po celý pravěk počínaje starší dobou kamennou, rozsáhlá sídliště s žárovými pohřebišti mladší a pozdní doby bronzové a doby římské se nacházela v tratích sev. a sv. od dnešní osady. Obyvatelům se přezdívalo “murdyjáci” (patrně od citoslovce mordyje), prý pro furiantství a smysl pro pořádek.

Kompletní realizované prohlídky pro obec Babice nad Svitavou s interaktivní mapou: ZDE

Ukázka 1ks virtuální prohlídky:

Leave a Reply