Obec Přibice – virtuální prohlídka

Vytvořili jsme celkem 1ks virtuálních prohlídek pro obec Přibice.

Popis: Obec se rozkládá na terase nad řekou Jihlavou. V nivě najdeme zbytky lužních lesů, jinak v katastru převládá orná půda. Přibice leží ve staré sídelní oblasti na svahu nad levým břehem řeky Jihlavy. Zdejší území bylo osídleno už v paleolitu. Půdorys je situován, jak bylo řečeno, na levý břeh řeky. Jádro obce tvoří ulice, která je kolmá k silnici Vranovice-Pohořelice. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1222, kdy se ve vsi Briwiz připomíná kostel sv. Jana Křtitele. Ten byl pravděpodobně za tatarského vpádu zničen, takže jej olomoucký biskup Bruno musel v roce 1257 znovu vysvětit.

Kompletní realizované prohlídky pro obec Přibice s interaktivní mapou: ZDE

Ukázka 1ks virtuální prohlídky:

Leave a Reply