Obec Troubsko – virtuální prohlídka

Vytvořili jsme celkem 4ks virtuálních prohlídek pro obec Troubsko.

Popis: Obec Troubsko leží takřka uprostřed tzv. Troubsko-střelické kotliny. Představuje severovýchodní výběžek Dyjsko-svrateckého úvalu, obklopený Bobravskou vrchovinou. Mírně zvlněný krajinný reliéf je na troubském katastru vymezen nadmořskou výškou přibližně 263m na jihovýchodě a 355 m na severozápadě. Ve směru severozápad-jihovýchod protéká vsí Troubský potok, přijímající zde dva drobné přítoky. V blízkosti Anenského mlýna se zleva vlévá do Bobravy. Skalní podloží , tvořené horninami brněnské vyvřeliny, vystupuje na povrch na několika místech, zvláště mezi Troubskem a Střelicemi. Povětšině se nachází v hloubce kolem 300 m, překryto třetihorními mořskými usazeninami.

Kompletní realizované prohlídky pro obec Troubsko s interaktivní mapou: ZDE

Ukázka 1ks virtuální prohlídky:

Leave a Reply